Samenwerking verbeteren in teams

 • Naar een positieve bedrijfscultuur met betere resultaten en minder uitval van medewerkers.
 • Vergroting van de veranderbereidheid in een samenwerkende sfeer.
 • Een praktische, positieve en doelgerichte aanpak.

Dit is Samenwerking Verbeteren met Team4Teams.

Samenwerking verbeteren

korte bemiddeling met teamcoaching

Samenwerking verbeteren

Luchtig

meer informatie
 • Kennismaken met het team, verlangens en tekorten peilen, onze aanpak delen.
 • Indien nodig: individuele gesprekken om verander-bereidheid in kaart te brengen.
 • Korte interventies in twee teamtrainingsworkshops van een dagdeel.
 • Stappenplan maken: wat kan het team zelf?
 • Nazorg op afroep.

In dit korte programma ondersteunt een teamcoach het team bij het oplossen van problemen tussen medewerkers.

Vrijblijvende kennismaking
Teamcoaching met periodiek onderhoud voor teams

Samenwerking verbeteren

To the point

meer informatie
 • Kennismaken met het team, verlangens en tekorten peilen, onze aanpak delen.
 • Individuele gesprekken om veranderbereidheid in kaart te brengen.
 • Vier tot zes teamtrainings-bijeenkomsten van een dagdeel, verdeeld over een half jaar. 
 • Ontwikkelen van een stappenplan: wat kan het team ondertussen zelf doen?
 • Bijwonen van drie reguliere vergaderingen om het veranderingsproces tussendoor te ondersteunen.

De teamcoach werkt met het team aan een nieuwe verstandhouding. Tegenstellingen worden zachter en er ontstaan nieuwe mogelijkheden om tot een goede samenwerking te komen.

Vrijblijvende kennismaking

Samenwerking verbeteren

Intensief

meer informatie
 • Kennismaken met het team, verlangens en tekorten peilen en onze aanpak delen.
 • Individuele gesprekken om veranderbereidheid in kaart te brengen.
 • Masterclass-cyclus teamtraining met het team, verdeeld over een jaar.
 • Teamcoaching gericht op het versterken van onderling vertrouwen.
 • Coaching van leidinggevenden bij het implementeren van een samenwerkende cultuur.
 • Ontwikkelen van een stappenplan: wat kan het team ondertussen zelf doen?
 • Bijwonen van drie reguliere vergaderingen om het proces van verbetering tussendoor te ondersteunen.

Het team gaat de diepte in. Met de teamcoach werken de teamleden aan een nieuwe, positieve cultuur. Zodra daarvoor ruimte komt, gaat alles beter: de bedrijfsresultaten verbeteren en is er minder ziekteverzuim. Het veranderen van de teamcultuur vergt een wat langere tijd, waarbij medewerkers steeds een impuls krijgen om door te pakken.

Vrijblijvende kennismaking

De kracht van onze programma’s zit in de uitnodiging aan het team om zelf concreet aan de slag te gaan met nieuwe inzichten. Gelijktijdigheid – iedereen wil op hetzelfde moment dezelfde kant op – is één van de sleutels tot succes.

Met de klant spreken wij vooraf een aantal contacturen af. Deze uren zijn een reële inschatting van de tijd die een teamcoach nodig heeft om een gewenst veranderingsproces op gang te helpen en af te ronden. Een voorgesprek is belangrijk om een haalbare opzet te maken met concrete doelen. 

Schaal van Samenwerking

Samenwerking verbeteren met de Schaal van Samenwerking

De Schaal van Samenwerking geeft inzicht en overzicht waar een team staat in de samenwerking. De Schaal geeft handvatten waarmee een team zelf aan de slag kan om op een hoger niveau van samenwerking te komen.  

Overleven

Overleven is een recht, maar heeft wel een prijs. De strijd aangaan creëert weerstand en ergernis. Te vaak wordt ‘op de man‘ gespeeld. Het team komt onder druk te staan, angst en een onveilige cultuur liggen op de loer.

Het verlangen om in één stap naar een samenwerkende situatie te gaan is groot.  Maar daarvoor ontbreken de flexibiliteit en creativiteit. Er zijn tussenstappen nodig om weer tot bloei en samenwerking te kunnen komen.

Ontlopen

Wie weg wil uit een overlevende situatie, adviseren wij om allereerst te stoppen met het voeden van het conflict. Tot tien tellen en afstand nemen. Dat geeft rust, maar creëert ook afstand. De teamleden ontlopen elkaar en de onderlinge tegenstellingen.

Inzet van een teamcoach werkt als een katalysator om snel en duurzaam tot betere samenwerking te komen.

Samenwerken

In een samenwerkende groep is spontane waardering voor wat de ander doet en erkenning voor wat de ander nodig heeft. Problemen komen op tafel, fouten worden opgepakt. De teamleden maken afspraken wie wat doet, met aandacht voor wat beter kan. Men speelt ‘op de taak‘. Flexibiliteit en creativiteit komen tot bloei.

Vertrouwen, erkenning en waardering vormen de sleutels tot de vorming van een topteam.

Waar staat uw team op de Schaal?

Is er te veel druk?

samenwerking verbeteren-een overlevend team

Gaat verbeteren traag?

samenwerking verbeteren een ontlopend team

Geeft feedback rendement?

samenwerking verbeteren - kenmerken van een topteam

Wat kunt u doen?

wat kan ik doen om de samenwerking te verbeteren

Tegenstellingen overbruggen

Wilt u tegenstellingen overbruggen en een periode van conflicten achter u laten? Vraag dan om teamcoaching. Een strijdend team ervaart dat afstemmen niet meer lukt, hulp van buiten is nodig om de patstelling te doorbreken. Een teamcoach is er op gericht om een team te leren zelf zijn problemen om te zetten in mogelijkheden. 

Voor een switch van denken in moeilijkheden naar denken in mogelijkheden is eerst afstand van het conflict nodig. Dat geeft lucht. Het team gaat vervolgens op zoek naar een hoger gezamenlijk doel en verkent waar de teamleden positieve energie kunnen vinden. Voor dit proces is ruimte en tijd nodig. Met als resultaat een nieuw perspectief. Niemand had dat nog verwacht.

Teamcoaching

hoe kan ik effectiever de samenwerking versterken

Rendement van overleg vergroten

Praten over en praten met kunnen beide positief zijn en leiden tot advies. Echter, als een team in een patstelling zit – de teamleden praten wel lang over een dilemma, maar niemand hakt de knoop door en vooruitgang blijft uit – dan adviseren wij teambuilding met reflectie en communicatietraining.

Een teamtrainer ondersteunt de teamleden om naast aardig ook eerlijk te worden voor elkaar. Wie eerlijk is in contact met de ander wordt kwetsbaar. Dat kun je je alleen permitteren in een situatie die samenwerkend is. Het thema is hier: hoe kun je vanuit een ontlopende cultuur groeien naar een samenwerkende cultuur waar iedereen energie van krijgt?

Teambuilding met reflectie

Communicatie training

Hoe kan ik de samenwerking versterken

Scoren onder druk

Elkaar aanspreken is in uw team vanzelfsprekend. Toch valt het team soms terug in oud gedrag. Dan is feedbacktraining top. De training zelf zet een nieuwe toon. Borgen doet het team zelf in de weken er na op de werkplek. Teamgroei gaat immers stap voor stap.

Periodiek onderhoud van de samenwerking helpt om een team versneld te laten groeien. Elk topteam heeft veel oefening achter de rug en blijft trainen. Dat geldt niet alleen in de sport. Topteams weten dat. Met deze training leert uw team te scoren onder druk.

Feedback training

Contact