Samenwerking Verbeteren in teams

 • Het ondersteunen van een positieve bedrijfscultuur zorgt voor betere resultaten en minder uitval van medewerkers.
 • Samenwerking verbeteren door een positieve en praktische aanpak staat centraal.
 • Onderdeel kan zijn om signalen van pesterijen en angst serieus op te pakken.
 • Lean Teamcoaching kan daarbij soms ondersteunen.

.

Samenwerking verbeteren

Voor Samenwerking Verbeteren zetten wij een teamcoach in. Deze ondersteunt een proces van verandering. Uit ervaring weten wij dat gelijktijdigheid – iedereen wil op hetzelfde moment dezelfde kant op – één van de sleutels is tot succes. Door een teamcoach in te schakelen versnelt u het proces van positief samenwerken.

korte bemiddeling met teamcoaching

Korte bemiddeling

± 28 contacturen*
 • Kennismaken met het team, verlangens en tekorten peilen, onze aanpak delen: 2 uur.
 • Individuele gesprekken om veranderbereidheid in kaart te brengen: 1 uur pp.
 • Vier teamtrainingsworkshops met het team: 4 x 4 tot 6 uur, bij voorkeur binnen vier maanden.
 • Bijwonen van drie reguliere vergaderingen: 3 x 2 uur.
 • Vooruit kijken: wat kan het team ondertussen zelf?
 • Geschikt voor volcontinu teams waar het dagelijks werk niet toestaat dat het hele team tegelijkertijd een dag afwezig is.
Vrijblijvende kennismaking
Teamcoaching met periodiek onderhoud voor teams

Periodiek onderhoud

± 38 contacturen*
 • Kennismaken met het team, verlangens en tekorten peilen, onze aanpak delen: 2 uur.
 • Individuele gesprekken om veranderbereidheid in kaart te brengen: 1 uur pp.
 • Drie teamtrainingsdagen: 3 x 8 uur verdeeld over een half jaar.
 • Bijwonen van drie reguliere vergaderingen: 3 x 2 uur.
 • Ondersteuning door coach of teamcoach: 3 x 2 uur.
 • Vooruit kijken: wat kan het team ondertussen zelf?
 • Geschikt voor teams waar het dagelijks werk het toestaat dat het hele team tegelijk een dag afwezig is.
Vrijblijvende kennismaking

Cultuurverandering

± 48 contacturen*
 • Kennismaken met het team, verlangens en tekorten peilen en onze aanpak delen: 2 uur.
 • Individuele gesprekken om veranderbereidheid in kaart te brengen: 1 uur pp.
 • Masterclass-cyclus teamtraining met het team: 3 x 12 uur verdeeld over een jaar.
 • Bijwonen van drie reguliere vergaderingen: 3 x 2 uur.
 • Teamcoaching gericht op herstel van vertrouwen.
 • Coaching van leidinggevenden bij het implementeren van een samenwerkende cultuur.
 • Vooruit kijken: wat kan het team ondertussen zelf?
Vrijblijvende kennismaking

* Met de klant spreken we vooraf een aantal contacturen af. Deze uren zijn een inschatting van het aantal uren dat een teamcoach nodig heeft om een veranderingsproces op gang te helpen en af te ronden. De kracht van onze programma’s zit in de uitnodiging aan het team om zelf met nieuwe inzichten aan de slag te gaan. Een vrijblijvende kennismaking is belangrijk om een reëel en haalbaar plan te maken om zo met concrete doelen aan de slag te gaan. 

Kwaliteit en acceptatie in teams

Bij Samenwerking Verbeteren speelt de wet van Maier een rol. Deze wet stelt dat het effect van handelen een vermenigvuldiging is van de kwaliteit van handelen maal de mate van acceptatie van het handelen.

Effect = Kwaliteit x Acceptatie

 • Is de kwaliteit goed, maar wil niemand het doen, dan is het effect klein.
  Kwaliteit = 7 en acceptatie = 3 geeft een effect van 21.
 • Verhoog je met veel moeite de (hoge) kwaliteit van 7 naar 8 zonder aandacht voor de (geringe) acceptatie, dan verhoog je daarmee het effect met slechts 3 punten.
 • Verhoog je echter de acceptatie van 3 naar 5, dan is het effect meteen enorm:
  7 × 5 is al 35.
 • Een verdere investering in de acceptatie, zodat die naar 6 of 7 gaat, doet het effect zelfs stijgen naar 42 of 49.
 • Er komt in dit proces een moment dat er begrip ontstaat voor de oorzaken van het gebrek aan acceptatie. Dit leerproces maakt de weg vrij voor verdere verhoging van de kwaliteit. De resultaten overtreffen elke verwachting.

Een teamcoach richt zich op de samenwerking en daarmee op de acceptatie. De coach geeft aandacht aan wat goed werkt en pakt verstoringen in de samenwerking aan. Hierdoor gaan mensen met meer effect en plezier als een team functioneren.

Met een Lean teamcoach is er bij Team4Teams ook een processpecialist beschikbaar die speciaal aandacht geeft aan de kwaliteit van handelen. Soms is een combinatie met een teamcoach de beste aanpak.

Effect = Kwaliteit x Acceptatie

Lean teamcoaching Contact

Schaal van Samenwerking

De Schaal van Samenwerking geeft inzicht in de kwaliteit van samenwering

De Schaal van Samenwerking is ons belangrijkste instrument. De Schaal geeft inzicht en overzicht waar een team staat in de samenwerking.

Met de Schaal leert een team een gemeenschappelijke taal spreken. De Schaal geeft het team een instrument waarmee het zelf aan de slag kan en haar samenwerking steeds opnieuw kan ijken en verbeteren. Ook nadat de begeleiding van Team4Teams is afgerond.

Een ongewenste bedrijfscultuur aanpakken

Meer dan zevenhonderdduizend Nederlanders hebben te maken met een ongewenste bedrijfscultuur. Kenmerk van zo’n cultuur is bijvoorbeeld dat men bij fouten op de man speelt en een zondebok zoekt. Niet zelden richt de druk zich op de directie, een manager of leidinggevende. Een dwingende of manipulerende druk ligt op de loer.

We maken allemaal fouten. Maar in zo’n ongewenste cultuur worden fouten niet meer gezamenlijk opgepakt. Immers: wie dat doet, bekent daarmee schuld… Het zelflerende en zelfreinigende vermogen van het team wordt aantast. Zo’n neerwaartse spiraal kost veel. Uiteindelijk verliest iedereen. Het wordt kil.

Totdat mensen opstaan en samen verantwoordelijkheid nemen. Een schuldige aanwijzen betekent terugkijken naar iets dat niemand meer kan veranderen. Verantwoordelijkheid nemen roept op om vooruit te zien.

Wij zien het als een cyclus, waarbij de ‘winter’ niet zo lang hoeft te duren als nu in veel bedrijven het geval is. Teamcoaches versnellen dit positieve proces – stap voor stap naar een nieuwe lente – in de wetenschap dat er in de herfst geoogst wordt. Een team dat op de juiste momenten de juiste dingen doet, wacht een rijke oogst.

Conflicthantering

Soms zit er eerst nog iets in de weg. Er zijn verschillende wegen naar Rome, maar de groep komt er niet uit welke weg gekozen moet worden.

Samenwerken is iets anders dan eindeloos blijven discussiëren of autoritair knopen doorhakken. Beide manieren van werken leiden vaak tot conflicten.

Niet zelden is het al dan niet inschakelen van hulp om de samenwerking een boost te geven ook onderwerp van discussies.

Een vrijblijvende kennismaking met Team4Teams schept helderheid over de meerwaarde van teamcoaching.

Meer over conflicthantering Contact

Een gezonde bedrijfscultuur

Bij teamcoaching is het zoeklicht gericht op de groepssamenwerking in relatie tot de gewenste bedrijfscultuur en bedrijfsdoelen. Niet het individu maar het team staat centraal.

Gelijktijdigheid is daarbij een sleutelwoord. Op hetzelfde moment dezelfde richting kiezen máákt het team. De groepsleden zijn dienstbaar naar elkaar, vullen elkaar aan en ondersteunen elkaar. In onze teamcoachingstrajecten laten we de teamleden in de praktijk ervaren hoe het is om goed samen te werken: ‘We kunnen het’.

Dat is dan ook de uitkomst van een tijdelijke focus op samenwerking verbeteren: deelnemers merken opgelucht op: “Wij werken weer samen“.

Meer over een gezonde bedrijfscultuur Contact
Werken aan een gezonde bedrijfscultuur met Team4Teams