Welkom in de wereld van

 samenwerking  verbeteren 

In de video een voorbeeld van ons 6 tot 8 uur durende teambuilding met reflectie programma volledig corona proof op meer dan tien buitenlocaties in Nederland.

Samenwerking verbeteren met metafoorkaarten

Waar gaat het om bij samenwerking verbeteren?

Over inhoud, proces en samenwerking

Een organisatie werkt vanuit doelen, targets, kpi’s, een visie en missie gericht op resultaten.
Inhoud noemen wij dat, het gaat ergens over.

Daarnaast zijn er processen nodig om doelen te bereiken, er wordt tijd en aandacht gestopt in een strategie: Wie informeert wie, wanneer start een volgende fase, wie moet daar van weten… Er is ook controle, procedures worden gevolgd, er is verslaglegging voor nodig, extra aspecten waar niemand op zit te wachten en die tijd vragen.

Onder spanning

Als er te veel nadruk komt te liggen op inhoud en proces dan komt de samenwerking onder spanning. Samenwerking is het derde aspect naast inhoud en proces. Samenwerking is voor het succes van een organisatie essentieel. In moderne organisaties is het steeds meer teamwork. Collega’s zijn steeds meer van elkaar afhankelijk.

Prestaties zonder stress verhogen en minder fouten maken worden alleen mogelijk als er ook structureel aandacht komt voor de samenwerking.

Is er nog wel tijd om een proces goed af te ronden?

Komen er alleen procedures bij en zijn er zoveel dat medewerkers ze beginnen te mijden?

Hoe is de samenwerking tussen sales en productie? Tussen verpleegkundigen en de medicus? 

Het zijn de goede betrekkingen die doorslaggevend zijn voor resultaten

Aandacht voor de samenwerking is de sleutel tot elke succesvolle  onderneming. Dat geldt voor de zorg, voor het onderwijs, voor dienstverleners, voor de maakindustrie. ‘We zijn een hecht team‘ is ook het eerste dat een succesvol team over hun succes wil melden. Iedereen die ooit deel uitmaakte van een succesvol team doorziet de impact en de diepgang van deze opmerking.

Teambuilding coronaproof mogelijk bij Team4Teams

Docenten geven in de klas leiding aan een leerproces. Maar hoe moet dat in een kernteam als meer mensen de leiding willen nemen en anderen toch hun eigen gang blijven gaan? Een ICT-er weet of een bepaalde functie in een applicatie past, maar zegt iemand van sales dat ook als de klant het perse wil hebben?

Samenwerking verbeteren

Elkaar beter leren begrijpen en op een lerende wijze beter
maken maakt het verschil.

Een goede samenwerking kent de juiste mix tussen inhoud,
proces en samenwerking. Aandacht voor de betrekkingen
tussen teamleden verbetert de communicatie, geeft energie in
teams, vermindert ziekteverzuim, voorkomt werk
gerelateerde burn-out en voortijdig vertrek.

Uit een succesvol team wil niemand vertrekken.

Samenwerking verbeteren

Een kick-off bij de start van een project met vele partners. Teamoverleg met een teamcoach om in kaart te brengen hoe een knoop kan worden ontward. Teamtraining om elkaar beter te verstaan en verhoudingen verbeteren. Elk team is ergens anders op de Schaal van Samenwerking. Aandacht voor een nieuwe stap in de samenwerking maakt – ook in spannende tijden – het verschil.

Team4Teams is dé specialist in het ondersteunen van de samenwerking in organisaties. We doen niet anders.
Deze organisaties gingen u voor, we zijn er blij mee en trots op.

Welk teamontwikkelingsprogramma past bij u?

Schaal van Samenwerking

Schaal van Samenwerking - model om de samenwerking te verbeteren

De Schaal van Samenwerking geeft inzicht en overzicht waar een team staat in de samenwerking. De Schaal geeft handvatten waarmee een team zelf aan de slag kan om op een hoger niveau van samenwerking te komen.  

Overleven

Overleven is een recht, maar heeft wel een prijs. De strijd aangaan creëert weerstand en ergernis. Te vaak wordt ‘op de man‘ gespeeld. Het team komt onder druk te staan, angst en een onveilige cultuur liggen op de loer.

Het verlangen om in één stap naar een samenwerkende situatie te gaan is groot.  Maar daarvoor ontbreken de flexibiliteit en creativiteit. Er zijn tussenstappen nodig om weer tot bloei en samenwerking te kunnen komen.

Ontlopen

Wie weg wil uit een overlevende situatie, adviseren wij om allereerst te stoppen met het voeden van het conflict. Tot tien tellen en afstand nemen. Dat geeft rust, maar creëert ook afstand. De teamleden ontlopen elkaar en de onderlinge tegenstellingen.

Inzet van een teamcoach werkt als een katalysator om snel en duurzaam tot betere samenwerking te komen.

Samenwerken

In een samenwerkende groep is spontane waardering voor wat de ander doet en erkenning voor wat de ander nodig heeft. Problemen komen op tafel, fouten worden opgepakt. De teamleden maken afspraken wie wat doet, met aandacht voor wat beter kan. Men speelt ‘op de taak‘. Flexibiliteit en creativiteit komen tot bloei.

Vertrouwen, erkenning en waardering vormen de sleutels tot de vorming van een topteam.

Waar staat uw team op de Schaal?

Is er te veel druk?

Schaal van Samenwerking - Overleven

Gaat verbeteren traag?

Schaal van Samenwerking - ontlopen

Geeft feedback rendement?

Schaal van Samenwerking - Sa,menwerken

Wat kunt u doen?

Schaal van Samenwerking in een team onder te hoge druk

Tegenstellingen overbruggen

Wilt u tegenstellingen overbruggen en een periode van conflicten achter u laten? Vraag dan om teamcoaching. Een strijdend team ervaart dat afstemmen niet meer lukt, hulp van buiten is nodig om de patstelling te doorbreken. Een teamcoach is er op gericht om een team te leren zelf zijn problemen om te zetten in mogelijkheden. 

Voor een switch van denken in moeilijkheden naar denken in mogelijkheden is eerst afstand van het conflict nodig. Dat geeft lucht. Het team gaat vervolgens op zoek naar een hoger gezamenlijk doel en verkent waar de teamleden positieve energie kunnen vinden. Voor dit proces is ruimte en tijd nodig. Met als resultaat een nieuw perspectief. Niemand had dat nog verwacht.

Naar samenwerking verbeteren Pijl rechts icoon

Rendement (van overleg) vergroten

Praten over en praten met kunnen beide positief zijn en leiden tot advies. Echter, als een team in een patstelling zit – de teamleden praten wel lang over een dilemma, maar niemand hakt de knoop door en vooruitgang blijft uit – dan adviseren wij teambuilding met reflectie en communicatietraining.

Een teamtrainer ondersteunt de teamleden om naast aardig ook eerlijk te worden voor elkaar. Wie eerlijk is in contact met de ander wordt kwetsbaar. Dat kun je je alleen permitteren in een situatie die samenwerkend is. Het thema is hier: hoe kun je vanuit een ontlopende cultuur groeien naar een samenwerkende cultuur waar iedereen energie van krijgt?

Schaal van Samenwerking in een team dat bij voorkeur uitstelt en ontloopt
Schaal van Samenwerken in een samenwerkend team

Scoren onder druk

Elkaar aanspreken is in uw team vanzelfsprekend. Toch valt het team soms terug in oud gedrag. Dan is feedbacktraining top. De training versterkt wat er al goed gaat. Borgen doet het team zelf in de weken er na op de werkplek. Teamgroei gaat immers stap voor stap.

Periodiek onderhoud van de samenwerking helpt om een team versneld te laten groeien. Elk topteam heeft veel oefening achter de rug en blijft trainen. Dat geldt niet alleen in de sport. Topteams weten dat. Met deze training leert uw team te scoren onder druk.

Neem direct en vrijblijvend contact met ons op

Wij sluiten graag aan op uw vraag.

U kunt op werkdagen direct bellen met 085-8787005 van 09.00 tot 21.00 uur. Indien wij niet direct kunnen opnemen, wordt de oproep automatisch doorgeschakeld.