Samenwerking Verbeteren in teams

 • Het ondersteunen van een positieve bedrijfscultuur zorgt voor betere resultaten en minder uitval van medewerkers.
 • Samenwerking verbeteren door een praktische aanpak staat centraal.
 • Wij nemen problemen serieus en schakelen het team in om oplossingsrichtingen te verkennen.

Teamcoachingsprogramma's

Voor Samenwerking Verbeteren zetten wij een teamcoach in. Deze ondersteunt een proces van verandering. De kracht van onze programma’s zit in de uitnodiging aan het team om zelf concreet met de nieuwe inzichten aan de slag te gaan. Gelijktijdigheid – iedereen wil op hetzelfde moment dezelfde kant op – is één van de sleutels tot succes.

korte bemiddeling met teamcoaching

Korte teamcoaching

meer informatie
 • Kennismaken met het team, verlangens en tekorten peilen, onze aanpak delen.
 • Individuele gesprekken om veranderbereidheid in kaart te brengen.
 • Vier teamtrainingsworkshops van 4 tot 6 uur verdeeld over een half jaar.
 • Bijwonen van drie reguliere vergaderingen om het proces tussendoor levend te houden.
 • Vooruit kijken: wat kan het team ondertussen zelf?
 • Geschikt voor teams die – vanwege een continurooster – niet een hele dag afwezig kunnen zijn.

Bij korte teamcoaching ondersteunt een teamcoach het team bij het oplossen van problemen tussen medewerkers.

Vrijblijvende kennismaking
Teamcoaching met periodiek onderhoud voor teams

Teamcoaching

meer informatie
 • Kennismaken met het team, verlangens en tekorten peilen, onze aanpak delen.
 • Individuele gesprekken om veranderbereidheid in kaart te brengen.
 • Drie teamtrainingsdagen verdeeld over een half jaar.
 • Bijwonen van drie reguliere vergaderingen om het proces tussendoor levend te houden.
 • Vooruit kijken: wat kan het team ondertussen zelf?
 • Geschikt voor teams waar het dagelijks werk het toestaat dat het hele team tegelijk een dag afwezig is.

Bij teamcoaching werkt een teamcoach met het team aan een nieuwe verstandhouding. Tegenstellingen worden zachter en er ontstaan nieuwe mogelijkheden om tot een goede samenwerking te komen.

Vrijblijvende kennismaking

Cultuurverandering

meer informatie
 • Kennismaken met het team, verlangens en tekorten peilen en onze aanpak delen.
 • Individuele gesprekken om veranderbereidheid in kaart te brengen.
 • Masterclass-cyclus teamtraining met het team, verdeeld over een jaar.
 • Bijwonen van drie reguliere vergaderingen om het proces van verbetering tussendoor te ondersteunen.
 • Teamcoaching gericht op het versterken van onderling vertrouwen.
 • Coaching van leidinggevenden bij het implementeren van een samenwerkende cultuur.
 • Vooruit kijken: wat kan het team ondertussen zelf?

Cultuurverandering is een dieper proces waarin gegroeide, ongewenste gewoonten worden veranderd in een nieuw patroon van gedragingen. Voor een positieve cultuur is ruimte nodig. Zodra die er is, gaat alles beter, zijn er betere bedrijfsresultaten en is er minder ziekteverzuim. Het veranderen van de teamcultuur vergt een wat langere tijd, waarbij medewerkers steeds een impuls krijgen om door te pakken.

Vrijblijvende kennismaking
 • Met de klant spreken we vooraf een aantal contacturen af. Deze uren zijn een reële inschatting van het aantal uren dat een teamcoach nodig heeft om een gewenst veranderingsproces op gang te helpen en af te ronden. Een voorgesprek – soms eerst één op één – is belangrijk om een haalbare opzet te maken met concrete doelen. 

Schaal van Samenwerking

De Schaal van Samenwerking geeft inzicht in de kwaliteit van samenwering

De Schaal van Samenwerking is ons belangrijkste instrument. De Schaal geeft inzicht en overzicht waar een team staat in de samenwerking.

Met de Schaal leert een team een gemeenschappelijke taal spreken. De Schaal geeft het team een instrument waarmee het zelf aan de slag kan en haar samenwerking steeds opnieuw kan ijken en verbeteren. Ook nadat de begeleiding van Team4Teams is afgerond.

Een ongewenste bedrijfscultuur aanpakken

Teveel druk

Meer dan zevenhonderdduizend Nederlanders hebben te maken met een ongewenste bedrijfscultuur. Kenmerk van zo’n cultuur is bijvoorbeeld dat men bij fouten op de man speelt en een zondebok zoekt. Niet zelden richt de druk zich op de directie, een manager of leidinggevende. Een dwingende of manipulerende druk ligt op de loer.

We maken allemaal fouten. Maar in zo’n ongewenste cultuur worden fouten niet meer gezamenlijk opgepakt. Immers: wie dat doet, bekent daarmee schuld… Het wordt kil en het zelflerende en zelfreinigende vermogen van het team wordt aantast. Zo’n neerwaartse spiraal kost veel.  

Totdat mensen opstaan en samen verantwoordelijkheid nemen. 

Terugkijken of vooruitzien?

 • Een schuldige aanwijzen betekent terugkijken naar iets dat niemand meer kan veranderen.
 • Verantwoordelijkheid nemen roept op om vooruit te zien.

Wij zien het als een cyclus, waarbij de ‘winter’ niet zo lang hoeft te duren als nu in veel bedrijven het geval is. Teamcoaches versnellen dit positieve proces – stap voor stap naar een nieuwe lente – in de wetenschap dat er in de herfst een rijke oogst wacht.

Kwaliteit en acceptatie in teams

Wet van Maier

Bij Samenwerking Verbeteren speelt de wet van Maier een rol. Deze wet stelt dat effectiviteit in collegiaal contact te maken heeft met de kwaliteit van handelen en de mate van acceptatie van dit handelen. Bij teamcoaching is er aandacht voor beide. Toch merken we keer op keer dat verbeteren van de acceptatie van elkaar en van (verschil in) elkaars handelswijze het echte verschil maakt.

Effect = Kwaliteit x Acceptatie

 • Is de kwaliteit goed, maar wil niemand het doen, dan is het effect klein.
  Kwaliteit = 7 en acceptatie = 3 geeft een effect van 21.
 • Verhoog je met veel moeite de (hoge) kwaliteit van 7 naar 8 zonder aandacht voor de (geringe) acceptatie, dan verhoog je daarmee het effect met slechts 3 punten.
 • Verhoog je echter de acceptatie van 3 naar 5, dan is het effect meteen enorm:
  7 × 5 is al 35.
 • Een verdere investering in de acceptatie, zodat die naar 6 of 7 gaat, doet het effect zelfs stijgen naar 42 of 49.
 • Er komt in dit proces een moment dat er begrip ontstaat voor de oorzaken van het gebrek aan acceptatie. Dit leerproces maakt de weg vrij voor verdere verhoging van de kwaliteit. De resultaten overtreffen elke verwachting.

Een teamcoach richt zich op de samenwerking en daarmee op de acceptatie. De coach geeft aandacht aan wat goed werkt en pakt verstoringen in de samenwerking aan. Hierdoor gaan mensen met meer effect en plezier als een team functioneren.

Met een Lean teamcoach is er bij Team4Teams ook een processpecialist beschikbaar die speciaal aandacht geeft aan de kwaliteit van handelen. Soms is een combinatie met een teamcoach de beste aanpak.

Effect = Kwaliteit x Acceptatie

Agile & Lean teamcoaching Contact

Conflicthantering

Soms zit er eerst nog iets in de weg. Er zijn verschillende wegen naar Rome, maar de groep komt er niet uit welke weg gekozen moet worden.

Samenwerken is iets anders dan eindeloos blijven discussiëren of autoritair knopen doorhakken. Beide manieren van werken leiden vaak tot conflicten.

Niet zelden is het al dan niet inschakelen van hulp om de samenwerking een boost te geven ook onderwerp van discussies.

Een vrijblijvende kennismaking met Team4Teams schept helderheid over de meerwaarde van teamcoaching.

Meer over conflicthantering Contact

Een gezonde bedrijfscultuur

Bij teamcoaching is het zoeklicht gericht op de groepssamenwerking in relatie tot de gewenste bedrijfscultuur en bedrijfsdoelen. Niet het individu maar het team staat centraal.

Gelijktijdigheid is daarbij een sleutelwoord. Op hetzelfde moment dezelfde richting kiezen máákt het team. De groepsleden zijn dienstbaar naar elkaar, vullen elkaar aan en ondersteunen elkaar. In onze teamcoachingstrajecten laten we de teamleden in de praktijk ervaren hoe het is om goed samen te werken: ‘We kunnen het’.

Dat is dan ook de uitkomst van een tijdelijke focus op Samenwerking Verbeteren: deelnemers merken opgelucht op: “Wij werken weer samen“.

Meer over een gezonde bedrijfscultuur Contact
Werken aan een gezonde bedrijfscultuur met Team4Teams