Samenwerking Verbeteren in teams

 • Naar een positieve bedrijfscultuur met betere resultaten en minder uitval van medewerkers.
 • Vergroting van de veranderbereidheid in een samenwerkende sfeer.
 • Een praktische, positieve en doelgerichte aanpak.

Dit is Samenwerking Verbeteren met Team4Teams.

Teamcoachingsprogramma's

De kracht van onze programma’s zit in de uitnodiging aan het team om zelf concreet met de nieuwe inzichten aan de slag te gaan.

Gelijktijdigheid – iedereen wil op hetzelfde moment dezelfde kant op – is één van de sleutels tot succes.

korte bemiddeling met teamcoaching

Korte teamcoaching

meer informatie
 • Kennismaken met het team, verlangens en tekorten peilen, onze aanpak delen.
 • Individuele gesprekken om veranderbereidheid in kaart te brengen.
 • Vier teamtrainingsworkshops van 4 tot 6 uur verdeeld over een half jaar.
 • Bijwonen van drie reguliere vergaderingen om het proces tussendoor levend te houden.
 • Vooruit kijken: wat kan het team ondertussen zelf?
 • Geschikt voor teams die – vanwege een continurooster – niet een hele dag afwezig kunnen zijn.

Bij korte teamcoaching ondersteunt een teamcoach het team bij het oplossen van problemen tussen medewerkers.

Vrijblijvende kennismaking
Teamcoaching met periodiek onderhoud voor teams

Teamcoaching

meer informatie
 • Kennismaken met het team, verlangens en tekorten peilen, onze aanpak delen.
 • Individuele gesprekken om veranderbereidheid in kaart te brengen.
 • Drie teamtrainingsdagen verdeeld over een half jaar.
 • Bijwonen van drie reguliere vergaderingen om het proces tussendoor levend te houden.
 • Vooruit kijken: wat kan het team ondertussen zelf?
 • Geschikt voor teams waar het dagelijks werk het toestaat dat het hele team tegelijk een dag afwezig is.

Bij teamcoaching werkt een teamcoach met het team aan een nieuwe verstandhouding. Tegenstellingen worden zachter en er ontstaan nieuwe mogelijkheden om tot een goede samenwerking te komen.

Vrijblijvende kennismaking

Cultuurverandering

meer informatie
 • Kennismaken met het team, verlangens en tekorten peilen en onze aanpak delen.
 • Individuele gesprekken om veranderbereidheid in kaart te brengen.
 • Masterclass-cyclus teamtraining met het team, verdeeld over een jaar.
 • Bijwonen van drie reguliere vergaderingen om het proces van verbetering tussendoor te ondersteunen.
 • Teamcoaching gericht op het versterken van onderling vertrouwen.
 • Coaching van leidinggevenden bij het implementeren van een samenwerkende cultuur.
 • Vooruit kijken: wat kan het team ondertussen zelf?

Cultuurverandering is een dieper proces waarin gegroeide, ongewenste gewoonten worden veranderd in een nieuw patroon van gedragingen. Voor een positieve cultuur is ruimte nodig. Zodra die er is, gaat alles beter, zijn er betere bedrijfsresultaten en is er minder ziekteverzuim. Het veranderen van de teamcultuur vergt een wat langere tijd, waarbij medewerkers steeds een impuls krijgen om door te pakken.

Vrijblijvende kennismaking
 • Met de klant spreken we vooraf een aantal contacturen af. Deze uren zijn een reële inschatting van het aantal uren dat een teamcoach nodig heeft om een gewenst veranderingsproces op gang te helpen en af te ronden. Een voorgesprek – soms eerst één op één – is belangrijk om een haalbare opzet te maken met concrete doelen. 

Schaal van Samenwerking

Samenwerking verbeteren met de Schaal van Samenwerking

De Schaal van Samenwerking geeft inzicht en overzicht waar een team staat in de samenwerking. De Schaal geeft handvatten waarmee een team zelf aan de slag gaat om op een hoger niveau van samenwerking te komen.  

Overleven

Overleven is een recht, maar de strijd aangaan heeft wel een prijs. Het creëert weerstand en ergernis en kost energie. Het team staat onder druk en er kan sprake zijn van een angstcultuur.

Het verlangen om in één stap naar een samenwerkende situatie te gaan is groot. Flexibiliteit, zelfsturing en creativiteit lijken echter verloren. Daar zijn tussenstappen voor nodig…

Ontlopen

Wie weg wil uit een overlevende situatie, adviseren wij om allereerst het conflict niet langer te voeden. Tot tien tellen en afstand nemen is het advies. Dat geeft rust, maar creëert ook afstand. Men ontloopt.

Inzet van een teamcoach werkt als een katalysator om snel en duurzaam tot betere samenwerking te komen.

Samenwerken

Wie samenwerkt, creëert vertrouwen.
In een samenwerkende groep is over en weer spontane waardering voor wat de ander doet en erkenning voor wat de ander nodig heeft. De teamleden maken afspraken wie wat doet, met aandacht voor wat beter kan.

Waardering, erkenning en afstemming vormen de sleutels tot de vorming van een topteam.

Waar staat uw team op de Schaal?

Is er te veel druk?

samenwerking verbeteren-een overlevend team

Gaat verbeteren traag?

samenwerking verbeteren een ontlopend team

Geeft feedback rendement?

samenwerking verbeteren - kenmerken van een topteam

Wat kunt u doen?

wat kan ik doen om de samenwerking te verbeteren

Tegenstellingen overbruggen

Wilt u tegenstellingen overbruggen en een periode van conflict achter u laten? Vraag dan om teamcoaching. Een teamcoach is er op gericht om een team te leren zelf zijn problemen om te zetten in mogelijkheden. Een strijdend team ziet vooral oplossingen in de sfeer van ‘Jij er uit of ik er uit’.

Voor een switch van denken in oplossingen naar denken in mogelijkheden is eerst afstand nodig. Een teamcoach gaat op zoek naar een hoger doel en verkent waar het verlangen van de teamleden zit. Daarvoor is ruimte en ook tijd nodig. Met als resultaat dat een team weer samen verder kan.

hoe kan ik effectiever de samenwerking versterken

Rendement van overleg vergroten

Praten over en praten met kunnen beide positief zijn en leiden tot advies. Echter, als een team in een patstelling zit – de teamleden praten wel lang over een dilemma, maar niemand hakt de knoop door en vooruitgang blijft uit – dan adviseren wij teamtraining.

Een teamtrainer ondersteunt de teamleden om naast aardig ook eerlijk te worden voor elkaar. Wie eerlijk is in contact met de ander wordt kwetsbaar. Soms is de cultuur daar nog niet naar. Want kwetsbaarheid kun je je alleen permitteren in een situatie die samenwerkend is. Het thema is hier: hoe kun je vanuit een ontlopende cultuur groeien naar een samenwerkende cultuur?

Teambuilding met reflectie

Communicatie training

Hoe kan ik de samenwerking versterken

Scoren onder druk

Elkaar aanspreken is in uw team gemeengoed. Toch helpt het niet altijd en valt een team terug in oud gedrag. Dan is een feedbacktraining top. De training zelf zet een nieuwe toon. Borgen doet het team zelf in de weken er na op de werkplek. Teamgroei gaat immers stap voor stap.

Periodiek onderhoud van de samenwerking helpt om een team versneld te laten groeien. Elk topteam heeft veel oefening achter de rug. Dat geldt niet alleen in de sport. Topteams weten dat. Met deze training leert uw team te scoren onder druk.

Feedback training